start

Het blijkt dat zowel bij hbo-opleidingen als bij universitaire opleidingen een (best aanzienlijk) deel van de studenten in feite onvoldoende taalvaardig is en eigenlijk niet zonder aanvullende scholing kan voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. Wij willen die lacune op een efficiënte, eigentijdse manier zoveel mogelijk opvullen.

Een vrij groot probleem daarbij is, dat veel aankomende studenten dat tekort niet tijdig inzien en – ten onrechte – verwachten dat zij met hun vooropleiding wel voldoende voorbereid zullen zijn.

Omdat vaak wordt verwezen naar de niveaus zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2009):
Voor havo en mbo 4 is het streefniveau officieel 3F.
Voor vwo is het 4F.
Het niveau van een afgestudeerde hbo of universiteit zou minimaal 4F moeten zijn.
Voor ons onderwijspakket is het streefniveau (ten minste) 4F.

Door de taaltoets (70 items) op deze site kun je binnen 20 minuten een indruk krijgen van je kennis en vaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal.

Eigentijds: voor een deel van het onderwijsaanbod is het inmiddels toch echt achterhaald om studenten op een bepaalde tijd in een lokaal bij elkaar te zetten om leer- en oefenstof in een ‘gemiddeld’ tempo aan te bieden! Professionele e-learning biedt veel mogelijkheden, vooral als die wordt uitgebreid met ondersteuning op afstand: via e-mail en eventueel telefonisch. Het betekent allereerst een aanzienlijke besparing in geld en daarnaast een veel betere ‘inpasbaarheid’ in de dagindeling van de student, die motiverend werkt.

Wat kunnen wij wel (redelijk snel) bijwerken en wat niet?
Een belangrijk deel van de taalverwerving is de vergroting van de woordenschat (inclusief de kennis van vooral uitdrukkingen en daarnaast ook spreekwoorden). Die verwerving vindt plaats in de dagelijkse praktijk (en is afhankelijk van de omgeving waarin iemand verkeert), maar vooral ook door lezen: boeken, tijdschriften en kranten. Daarvoor kunnen wij eigenlijk nauwelijks vervangende lessen aanbieden.

Wij kunnen wel veel aanbieden voor onder andere spelling, grammatica en stijl. Daarbij behandelen wij ook veel voorkomende fouten in het gebruik van woorden en uitdrukkingen. Wij kunnen ook nuttige aanwijzingen geven voor het maken van verslagen en werkstukken.

Er wordt op internet wel ‘oefenstof’ voor toetsen aangeboden, ook gratis (vaak weinig echt nuttig), maar wij bieden volwaardig onderwijs op afstand, door een ter zake ervaren leraar Nederlands met de hoogste onderwijsbevoegdheid en veel brede ervaring.

Ondanks een aanzienlijke investering in tijd voor ontwikkeling en onderhoud, naast periodieke onkosten, streven wij ernaar deze ondersteuning voor studenten goed betaalbaar te houden (onder andere door gebruik te maken van ‘freeware’).

Al ruim 15 jaar verzorgen wij ondersteuning van studenten pabo, de grootste hbo-opleiding, met de hoogste eisen voor taalvaardigheid. Voor informatie over voorbereiding op de pabo door e-learning: pabo-taal.nl 

Voor andere hbo-opleidingen en universitaire opleidingen verwijzen wij naar taalshop.nl

Voor coaching van schrijfvaardigheid, als aanvulling op de e-learning: e-taalcoaching.nl

Ons aanbod is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Wij kunnen momenteel helaas geen cursus of aparte uitgebreide ondersteuning NT2 aanbieden (ondanks onze uitgebreide expertise en ervaring op dat gebied).

Voor vragen en opmerkingen kun je het contactformulier gebruiken.

laatst bijgewerkt: 9-10-’19

©  2018  / 2019   Ronald Zwiers