start

professionele e-learning Nederlands, inclusief voorbereiding op toetsen en zo nodig begeleiding

Het blijkt dat zowel bij hbo-opleidingen als bij universitaire opleidingen een (best aanzienlijk) deel van de studenten in feite onvoldoende taalvaardig is en eigenlijk niet zonder aanvullende scholing kan voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. Wij willen die lacune op een efficiënte, eigentijdse manier opvullen.

Wij zagen soms studenten met een stapeltje studieboeken (al gauw meer dan 100 euro) het leslokaal binnenkomen. Over de meeste van die boeken was ons oordeel niet positief. Kort na de invoering van de verplichte taaltoets voor de pabo hebben enkele uitgevers snel een aantal boekjes laten maken om een ‘gat in de markt’ te vullen.

Wij hebben gekozen voor het aanbieden van online-onderwijs: e-learning met ‘begeleiding op afstand’. Dat is een goedkoper eigentijds alternatief met een beter resultaat.

Omdat vaak wordt verwezen naar de niveaus zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2009):
Voor havo en mbo 4 is het streefniveau officieel 3F, voor vwo 4F.
Het niveau van een afgestudeerde hbo of universiteit zou minimaal 4F moeten zijn.
Voor ons onderwijspakket is het streefniveau (ten minste) 4F.

Door de taaltoets (70 items) op deze site kun je in ongeveer 20 minuten een indruk krijgen van je kennis en vaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal.

Ondanks een aanzienlijke investering in tijd voor ontwikkeling en onderhoud en de beschikbaarheid voor de helpdesk, naast de periodieke onkosten, streven wij ernaar onze e-learning voor studenten goed betaalbaar te houden. Het tarief voor studenten is alleen een bijdrage in de onkosten. Voor eventuele andere gebruikers berekenen wij ook arbeidskosten.

Al ruim 15 jaar verzorgen wij ondersteuning van studenten pabo, de grootste hbo-opleiding, met de hoogste eisen voor taalvaardigheid. Voor informatie over voorbereiding op de pabo door e-learning: pabo-taal.nl 

Voor andere hbo-opleidingen en universitaire opleidingen verwijzen wij naar taaltoetstraining.nl

Voor voortgezet onderwijs, mbo en verwante opleidingen: taalenspelling.nl

Anderen, geen leerling of (aankomend) student, verwijzen wij naar taalshop.nl

voorbehoud:

Ons aanbod is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Wij kunnen helaas geen cursus of aparte uitgebreide ondersteuning NT2 aanbieden via e-learning (ondanks onze expertise voor NT2).

Voor vragen, advies en opmerkingen kun je het contactformulier gebruiken. Wij zullen in principe binnen 12 uur reageren.

laatst bijgewerkt: 29-9-2020

©  2018 -2020  Ronald Zwiers