start

Het blijkt dat zowel bij hbo-opleidingen als bij universitaire opleidingen een (best aanzienlijk) deel van de studenten in feite onvoldoende taalvaardig is en eigenlijk niet zonder aanvullende scholing kan voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. Wij willen die lacune op een efficiënte, eigentijdse manier zoveel mogelijk opvullen.

Door de taaltoets (70 items) op deze site kun je binnen 20 minuten een indruk krijgen van je kennis en vaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal.

Eigentijds: voor een deel van het onderwijsaanbod is het inmiddels toch echt achterhaald om studenten op een bepaalde tijd in een lokaal bij elkaar te zetten om leer- en oefenstof in een ‘gemiddeld’ tempo aan te bieden! Professionele e-learning biedt veel mogelijkheden, vooral als die wordt uitgebreid met ondersteuning op afstand: via e-mail en eventueel telefonisch. Het betekent allereerst een aanzienlijke besparing in geld en daarnaast een veel betere ‘inpasbaarheid’ in de dagindeling van de student, wat motiverend werkt.

Er wordt op internet ‘oefenstof’ voor toetsen aangeboden, ook gratis (vaak van twijfelachtige kwaliteit), maar wij bieden volwaardig onderwijs op afstand, door een ter zake ervaren leraar Nederlands met de hoogste onderwijsbevoegdheid.

Ondanks een aanzienlijke investering in tijd voor ontwikkeling en onderhoud, naast periodieke onkosten, streven wij ernaar deze ondersteuning voor studenten goed betaalbaar te houden (onder andere door gebruik te maken van ‘freeware’).

Al ruim 15 jaar verzorgen wij ondersteuning van studenten pabo, de grootste hbo-opleiding, met de hoogste eisen voor taalvaardigheid. Voor informatie over voorbereiding op de pabo door e-learning: pabo-taal.nl 

Voor andere hbo-opleidingen en universitaire opleidingen verwijzen wij naar taalshop.nl

Voor coaching van schrijfvaardigheid, als aanvulling op de e-learning: e-taalcoaching.nl

Ons aanbod is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Wij kunnen momenteel geen cursus of aparte uitgebreide ondersteuning NT2 aanbieden (ondanks onze expertise en ervaring ter zake).

Voor vragen en opmerkingen kun je het contactformulier gebruiken.

laatst bijgewerkt: 12-3-’19

©  2018  / 2019   Ronald Zwiers