start

Wij richten ons in de eerste plaats op (aankomende) studenten hbo en universiteit.

Ons aanbod is afgestemd op studenten met Nederlands als moedertaal en op studenten met een niet-Nederlandstalige achtergrond die het Nederlands als tweede taal (ongeveer) even goed beheersen. Wij bieden momenteel geen cursus of aparte ondersteuning NT2.

Het blijkt dat zowel bij hbo-opleidingen als bij universitaire opleidingen een (best aanzienlijk) deel van de studenten in feite onvoldoende taalvaardig is en helaas niet zonder aanvullende scholing kan voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. * Wij willen die scholing op een efficiënte, eigentijdse en betaalbare manier aanbieden.

Eigentijds: voor een deel van het onderwijsaanbod is het inmiddels toch echt achterhaald om studenten op een bepaalde tijd in een lokaal bij elkaar te zetten om leer- en oefenstof in een ‘gemiddeld’ tempo aan te bieden. Professionele e-learning biedt veel mogelijkheden, vooral als die wordt uitgebreid met ondersteuning op afstand: per e-mail en eventueel per telefoon. Het betekent allereerst een aanzienlijke besparing in geld en daarnaast een veel betere ‘inpasbaarheid’ in de dagindeling, wat vaak ook motiverend werkt.

Er wordt op internet veel oefening voor toetsen aangeboden (soms van twijfelachtige kwaliteit), maar wij bieden volwaardig onderwijs op afstand, door een bevoegde en ervaren docent.

Ondanks de grote investering in tijd voor ontwikkeling en onderhoud, naast de nodige onkosten voor hosting en hardware, streven wij ernaar deze ondersteuning voor studenten betaalbaar te houden (onder andere door gebruik te maken van zorgvuldig geselecteerde ‘freeware’).

Al ruim 15 jaar verzorgen wij ondersteuning van studenten pabo, de grootste hbo-opleiding, met de hoogste eisen voor taalvaardigheid. Voor informatie over voorbereiding op de pabo door e-learning: pabo-taal.nl 

Voor andere hbo-opleidingen en universitaire opleidingen verwijzen wij naar taalshop.nl

Voor coaching van schrijfvaardigheid: e-taalcoaching.nl

*  De oorzaken laten we hier maar buiten beschouwing.

Voor vragen en opmerkingen kun je het contactformulier gebruiken.


©  2018   Ronald Zwiers – info@taaleducatie.nl