links

De Woordenlijst Nederlandse Taal (‘Het Groene Boekje’) geeft de officiële spelling aan.

De Woordenlijst bevat een ‘Leidraad’ (130 pagina’s) die de regels beschrijft, waarbij wel enige taalkundige kennis wordt verondersteld. Bovendien worden gevallen behandeld die in het normale taalgebruik zelden voorkomen. Voor het aanleren van de spellingregels kun je daarom beter een goede (enigszins selectieve) didactische bewerking gebruiken, in de vorm van een leerboek, of meer eigentijds: professionele e-learning.

De Woordenlijst is vooral bedoeld als naslagwerk. Je kunt de volledige Woordenlijst (in de laatst bijgewerkte versie) gratis raadplegen: woordenlijst.org

Een vrij volledig gratis woordenboek (wel met reclame) vind je op woorden.org

De Algemene Nederlandse SpraakkunstANS, is een wetenschappelijke grammatica van het Nederlands. De E-ANS is de digitale versie van de tweede, herziene editie, die in 1997 verschenen is. Dit is vooral een naslagwerk voor taalkundigen. Een bewerking voor een breder publiek is aangekondigd. Omdat een grammatica allereerst beschrijft (i.p.v. voorschrijft) is de editie van 1997 natuurlijk inmiddels wel gebaseerd op het algemeen gangbare taalgebruik van meer dan twintig jaar geleden. Een herziene en uitgebreide editie is aangekondigd.