e-learning

–   sluit beter aan bij de belevingswereld van de deelnemers
–   is veel gemakkelijker inpasbaar in de agenda
–   bespaart reistijd en -kosten
–   maakt leren in eigen tempo alleszins mogelijk

Voor de deelnemers zijn dit voordelen die duidelijk motiverend werken.

Voordelen voor de aanbieders van onderwijs:

–   kost aanmerkelijk minder dan traditionele lessen
–   maakt docenten beschikbaar voor andere, voor hen ook vaak meer interessante taken

Het materiaal voor de e-learning en -testing is (meest per doelgroep samengesteld) geplaatst op verschillende sites.

Voor aanbieders van onderwijs en afnemers van nascholing: ontwikkeling van e-learning en e-testen op maat is mogelijk.