buitensporigheden

 

tangconstructie

In één van de vele economische beschouwingen op internet las ik de volgende zin:

Daardoor is ingegeven door angst voor beleggen onze hang naar sparen toegenomen.

Plaatsing van aandachtsstreepjes zou al een beter leesbare zin opleveren:

Daardoor is – ingegeven door angst voor beleggen – onze hang naar sparen toegenomen.

Als je een meer normale zin wilt, met handhaving van ‘hang naar’ en ‘ingegeven door’:

Onze hang naar sparen is toegenomen, ingegeven door angst voor beleggen.

Of nog eenvoudiger, met minder verheven woordgebruik:

We willen liever sparen, omdat we bang zijn voor beleggen.

De naam ‘tangconstructie’ wordt gebruikt voor zinnen waarbij een bijzin ‘ingeklemd’ is, wat vaak een belemmering vormt voor het leesgemak.